EN LÅNGSIKTIG INVESTERING

Det funkar lite som med växter… Vi vattnar dem när det behövs, vi justerar krukan efter rötterna, vi placerar dem där förutsättningarna är som bäst för stunden och vi håller koll på dem så att de mår bra.

BÖRJA SPARA

DINA PENGAR KAN BLI VÄRDA MER MED TIDEN

Dina pengar placeras på ditt fondkonto eller ISK i Nowo Global Fund som förvaltas av QQM Fund Management AB. Nowo Global Fund har högsta betyg hos det oberoende fondratinginstitutet Morningstar. Nowo Global Fund gick upp hela 24,8 % under 2021 och har en snittavkastning om 12 % per år sedan starten 2015.

BÖRJA FONDSPARA

0,0 % FAST FÖRVALTNINGSAVGIFT*

Att ansluta sig till Nowofonden är kostnadsfritt. Som medlem i Nowo så öppnar du ett ISK hos fondbolaget och allt ditt sparande överförs löpande och investeras i fonden. Nowos fond har en prestationsbaserad avgift som endast utgår om förvaltningen går bättre än jämförelseindex.

*LÄS MER OM AVGIFTEN

TA UT PENGARNA NÄR DU VILL

Tanken med Nowo är att du ska spara långsiktigt till pensionen. Men vi vet att saker kan hända i livet och du kanske behöver göra ett mindre uttag någon gång. Då går det bra. Ditt sparande, ditt val och du kan ta ut pengarna när du vill.

SÅ GÖR DU UTTAG

DITT SPARANDE ÄR SKYDDAT

Nowo Global Fund tillhandahålls och förvaltas av fondbolaget QQM Fund Management AB. Ditt sparande förvaras hos banken SEB som är fondens förvaringsinstitut. QQM Fund Management AB står under Finansinspektionens tillsyn.

LÄS MER

SKYDD FÖR DIG SOM SPARAR

Investerarskydd är i Sverige en statlig garanti till investerare som har värdepapper och pengar hos finansinstitut som utför investeringstjänster åt sina kunder. Garantin innebär att den som anlitar ett finansinstitut skall kunna få ersättning för sina värdepapper och insatta pengar även om institutet går i konkurs.

LÄS MER

AKTIV EXPERTFÖRVALTNING

Att fonden är aktivt förvaltad innebär att våra experter kontinuerligt analyserar den finansiella marknaden och fattar strategiska beslut om hur pengarna på bästa sätt ska investeras och när.

VAD ÄR EN FOND?

UNIK AVGIFTSSTRUKTUR

För oss är det viktigt att du som medlem inte drabbas av dubbla avgifter och komplexa fondstrukturer eftersom det drabbar din avkastning över längre sikt. Därför är våra avgifter helt transparenta:

– Förvaltningsavgift: Prestationsbaserad avgift*
– Säljavgift: 0 %
– Köpavgift: 0 %

* Den prestationsbaserade avgiften utgår endast om förvaltningen går bättre än jämförelseindex. Den prestationsbaserad ersättning är 20 % av den avkastning som överstiger ett index bestående av 50 % MSCI All Country Index NDTR (SEK) och OMRX Treasury Bill Index. Avgiftsstrukturen innebär att i praktiken betalar du enbart förvaltningsavgift på den del som överskjuter jämförelseindex.

LÄS FONDVILLKOREN

FÖLJ FONDENS UTVECKLING

Vill du följa fondens utveckling? I Nowoappen kan du se hur fonden presterar.

Du kan också följa och jämföra Nowo Global Fund med andra via det oberoende fondratinginstitutet Morningstar.

FÖLJ FONDEN HOS MORNINGSTAR