NOWO Fund

En långsiktig investering

Fonden är aktivt förvaltad som gör att ditt sparande kan växa - och som ger dig lite mer att leva för i framtiden.

Att ansluta sig till NOWO fonden är kostnadsfritt. Som medlem i Nowo så öppnar du ett ISK hos fondbolaget och allt ditt sparande överförs löpande och investeras i NOWO Fund och har en prestationsbaserad avgift som endast utgår om förvaltningen går bättre än jämförelseindex. NOWO Fund bygger på ett långsiktigt och etiskt sparande, men du har möjlighet att ta ut pengarna när du vill. När du använder vår sparplattform överförs ditt sparande automatiskt till ditt konto i NOWO Fund. Du kan enkelt följa värdet på NOWO Fund här.

Läs fondvillkoren »

Våra samarbetspartners

Vi samarbetar med professionella aktörer som arbetar för att skapa en gynnsam avkastning över tiden.

NOWO Fund är en blandfond bestående av aktier och obligationer som förvaltas aktivt av fondbolaget Tellus Fonder AB för att du skall få möjlighet till en långsiktigt högre avkastning än på ett sparkonto.

Ditt sparande förvaras hos Swedbank som är fondens förvaringsinstitut.

Aktiv förvaltning

Med NOWO Fund får du en aktiv expertförvaltning utan dolda avgifter.

Att fonden är aktivt förvaltad innebär att våra experter kontinuerligt analyserar den finansiella marknaden och fattar strategiska beslut om hur pengarna på bästa sätt ska investeras och när.

För oss är det viktigt att du som medlem inte drabbas av dubbla avgifter och komplexa fondstrukturer eftersom det drabbar din avkastning över längre sikt. Därför är våra avgifter helt transparenta:

- Förvaltningsavgift: Prestationsbaserad avgift*
- Säljavgift: 0 %
- Köpavgift: 0 %

Läs fondvillkoren »

* Den prestationsbaserade avgiften utgår endast om förvaltningen går bättre än jämförelseindex. Den prestationsbaserad ersättning är 20 % av den avkastning som överstiger ett index bestående av 50 % MSCI All Country Index NDTR (SEK) och OMRX Treasury Bill Index. Avgiftsstrukturen innebär att i praktiken betalar du enbart förvaltningsavgift på den del som överskjuter jämförelseindex.

Fondutveckling

NOWO Fund är en aktivt förvaltad globalfond. Målsättningen för förvaltningen av fonden är att skapa en avkastning som ger fondandelsägarna en långsiktigt god real värdeutveckling. Fonden förvaltas etiskt och på ett ansvarsfullt sätt. Investeringar får inte ske i strid med FNs konventioner om mänskliga rättigheter, Barnkonventionen samt ILO konventionerna.

NOWO Fund

Som NOWO medlem sparar du i NOWO Fund som förvaltas av fondbolaget Tellus Fonder AB. Historiskt sett är fonder ett bra sätt för att få dina pengar att växa. Pengar som du sätter in i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar som du har satt in.