Har jag ett pensionssparkonto hos NOWO?

Nej, du har inte ett pensionssparkonto hos NOWO. När du är medlem hos oss så öppnar du ett ISK där dina fondandelar finns i NOWO Fund. NOWO Fund förvaltas av Tellus Fonder AB som har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva fondverksamhet.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i NOWO Fund kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet