Hur flyttar jag mitt sparande till ISK

Detta avser medlemmar som registrerat sig innan 2021-04-12 som har kapitalvinstbeskattat fondkonto. Har du blivit medlem efter detta datum så har du redan fått ett ISK automatiskt och du kan kontrollera detta genom att logga i på fondbolagets kundportal i menyn. 

Vill du hellre spara till pensionen på ett ISK? Nu kan vi erbjuda dig som är andelsägare i NOWO Fund att flytta ditt sparande från kapitalvinstbeskattat fondkonto till ISK fondkonto. Du byter fondkontotyp för ditt sparande i kundportalen genom att där ingå avtal om ISK med Tellus Fonder och begära byte av fondkontotyp.

Den största skillnaden mellan dessa två sparkonton är beskattningen. På ett ISK betalar du en schablonskatt varje år och på ett kapitalvinstbeskattat fondkonto skattar du 30 % av vinsten den dagen du väljer att sälja ditt innehav.

Vill du veta mer om hur du beskattas när du sparar på ISK eller Fondkonto? Läs mer på skatteverkets hemsida.

Vid byte från Fondkonto till ISK så säljs ditt innehav för att sedan återinvesteras på ditt nya ISK. Vid eventuell vinst vid denna försäljning blir du beskattningsskyldig på vinsten vid nästkommande års deklaration. Fondbolaget rapporterar automatiskt försäljningen till deklarationen för 2021.

BYT TILL ISK

Öppna länken i ett nytt fönster och du skickas till fondbolagets kundportal där du godkänner flytten av ditt sparande. Får du ingen förfrågan om ISK när du loggat in på kundportalen så kontaktar du vår support på mejl: kontakt@nowo.se