Hur tar jag ut mina pengar och säljer mina fondandelar?

Tanken är att du ska spara långsiktigt för bäst avkastning och till din pension då vi tror att det är då sparpengarna behövs som mest. Om du trots allt känner att det är nödvändigt så kan du alltid ta ut dina pengar kostnadsfritt när du vill.

Dina andelar i fonden säljs till den NAV-kurs dvs det värdet som fastställs under den dagen Tellus Fonder löser in dina andelar – för mer information om hur teckning och inlösen av andelar sker hittar du i fondbestämmelserna. Länken för inlösen av fondandelar hittar du under Villkor och blanketter.

Så här går du tillväga när du vill sälja dina fondandelar om du har kapitalvinstbeskattat fondkonto (FK):

1. Legitimera dig med BankID på fondbolagets kundportal på följande länk: kundportal.nowo.se, Notera att du behöver öppna länken i en ny webbläsare/flik om du har klickat på länken via appen.
2. Registrera ditt utbetalningskonto under fliken ”Bankkonto”. Det kan dröja upp till 48 timmar innan ditt konto blir verifierat.
3. När kontot är bekräftat kan du sälja fondandelarna. Gå till fliken ”Innehav” och klicka på säljknappen.
4. Registrera hur många fondandelar som du vill sälja genom att fylla i antal andelar och klicka sedan på ”lägg order”.
5. Fondbolaget Tellus hanterar sedan sin säljorder och gör en överföring till ditt konto.

 

Så här går du tillväga när du vill sälja dina fondandelar om du har Investeringssparkonto (ISK):

1. Legitimera dig med BankID på fondbolagets kundportal på följande länk: kundportal.nowo.se , Notera att du behöver öppna länken i en ny webbläsare/flik om du har klickat på länken via appen.
2. Registrera ditt utbetalningskonto under fliken ”Bankkonto”. Det kan dröja upp till 48 timmar innan ditt konto blir verifierat.
3. När kontot är bekräftat kan du sälja fondandelarna. Gå till fliken ”Innehav” och klicka på sälj-knappen.
4. Registrera hur många fondandelar som du vill sälja genom att fylla i antal andelar och klicka sedan på ”lägg order”.
5. Fondbolaget Tellus hanterar sedan sin säljorder och pengarna hamnar sedan som kontanter på ditt ISK. Det kan dröja upp till 3 bankdagar innan detta är klart.
6. När fondandelarna har sålts kan du logga in på kundportalen igen och registrera ett uttag genom att gå till fliken ”Innehav” och klicka på knappen ”Uttag”.
7. Ange det belopp som du vill ta ut och bekräfta. Sedan hanterar fondbolaget överföringen av beloppet till ditt utbetalningskonto. Notera att det kan dröja några bankdagar innan du ser pengarna på kontot beroende på vad du har för bank.

 

Alternativt:
Du kan även närsomhelst lägga en säljorder genom att fylla i och skriva under blanketten Försäljningsblankett NOWO Fund samt bifoga bankintyg/bevis på att utbetalningskontot tillhör dig och skicka in dokumenten till Tellus Fonder för handläggning. Du kan skicka in dokumenten via post eller via mail enligt instruktionerna på blanketten.