Vad är pensionsprognosen?

När vi räknar på ditt sparande har vi tittat på börsens historiska utveckling. Vi räknar med en genomsnittlig avkastning om 8 % per år för ditt sparande i NOWO fonden. Kom ihåg att historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i NOWO Fund kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. I pensionsprognosen har vi inte tagit hänsyn till varken inflation eller eventuella skattekonsekvenser.

När du blir medlem så får du bestämma ditt sparmål samt tänkt pensionsålder. Din pensionsprognos hjälper dig att visa hur du ligger till mot ditt mål. Om du vill justera tänkt pensionsålder eller sparmål i efterhand så hittar du funktionen i NOWO appen under Profil.

Har du några frågor om hur vi beräknar prognosen är du välkommen att maila oss på kontakt@nowo.se.