Vad har Nowo Global Fund för avgifter

Att ansluta sig till Nowo Global Fund är gratis. Men alla fonder drabbas av olika typer av kostnader i samband med att de investerar i värdepapper. En av dessa kostnader är förvaltningsavgiften, d.v.s. den avgift som tas ut för själva förvaltningen. För Nowo Global Fund är förvaltningsavgiften prestationsbaserad som endast utgår om förvaltningen går bättre än jämförelseindex. Den prestationsbaserad ersättning är 20 % av den avkastning som överstiger ett index bestående av 50 % MSCI All Country Index NDTR (SEK) och OMRX Treasury Bill Index. Detta är ett globalt aktiemarknadsindex och ett ränteindex baserat på svenska statsskuldväxlar. Avgiftsstrukturen innebär att i praktiken betalar du enbart förvaltningsavgift om fonden överträffar sitt jämförelseindex.

Fonden har inga köpavgifter eller säljavgifter. Övriga villkor för fonden hittar du här