Var ser jag hur mycket mitt sparande i NOWO fonden är värt?

I appen under ”Mitt sparande” kan du se din sparinformation. Där får du information om ditt aktuella marknadsvärde, antal fondandelar och fondandelskurs. Notera att det kan finnas en viss fördröjning vid köp av fondandelar, detta presenteras som ’Reserverat Belopp’ i appen.

Du kan följa fondutvecklingen i appen och NOWOs sida på Morningstar.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Ditt sparande kan öka eller minska i värde beroende på fondens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet