Vilka uppgifter rapporterar vi till Skatteverket?

Det är Tellus Fonder AB som hanterar och rapporterar NOWO Fund till Skatteverket.