Vilket ansvar har Resurs Bank för NOWO Funds värdeutveckling eller någon annan av Nowos samarbetspartners?

Kortförmånen Nowo Fond tillhandahålles av Nowonomics AB, org.nr. 556990-1759 eller dess samarbetspartners (”Partners)” i enighet med villkor angivna på www.nowo.se. Resurs Bank ansvarar inte för Kortförmånen Nowo Fond, inte heller för kvalitet, innehåll, fel eller brist, försenad eller utebliven debitering. Eventuella krav härför ska riktas mot Nowonomics eller dess Partners. Resurs Bank ansvarar heller inte för Partners villkor för Kortförmånen Nowo Fond, eller andra eventuella åtgärder som Partners vidtar.