Förvaltarkommentar Oktober 2020

Oktober månad blev en svag månad för världens börser.

Även för Nowofonden blev oktober en svag månad. Fonden sjönk 5 % mot jämförelseindex minus 1,6 %. På helåret är dock Nowo fonden upp 11 % mot jämförelseindex minus 2,7 %. En förklaring är vinsthemtagningar i tidigare vinnare som Quantafuel, Bayn Europe samt Scandion Oncology. Dessa bolag är mindre med stundtals dålig likviditet. Vi kommer därför att inrikta fonden på mer likvida aktier i större bolag. Nowofonden kommer därtill att ha möjligheten att med sitt flexibla mandat parera börsens svängningar genom att kunna placera även i räntebärande papper.

En osäkerhetens månad

Oktober månad kännetecknas av osäkerhet. Osäkerhet för valet i USA. Osäkerhet för en andra våg av Covid-19. Osäkerhet om det skulle bli ett stödpaket i USA.

Osäkerheten skingras

När detta skrivs i början på november har mycket av osäkerheten från oktober skingrats. Valet i USA är avgjort. Seger för Demokraten Joe Biden som president. Seger i Senaten för Republikanerna, sannolikt. Detta valresultat bör vara gynnsamt avseende politik för företag t ex förväntas bolagsskatten inte högs i linje med demokraternas förslag. Därmed ett gynnsamt utfall för världens börser.

Covid-19-vaccin gynnar aktiemarknaden

Ett vaccin mot Covid-19 har presenterats av det amerikanska läkemedelsbolaget Pfizer. Redan innan jul beräknas de första patienterna kunnas behandlas. Detta minskar riskerna för en total nedstängning av ekonomierna. Även detta är gynnsamt för aktiemarknaderna.

Positiva rapporter

Rapportsäsongen har också startat bra med starka 9-månaders-rapporter överlag. Tillsammans med gynnsam konjunkturstatistik, med bla sjunkande arbetslöshet och bra inköpschefsstatistik (prognos för hur industriföretagen ser på framtiden) ser vi positivt på börsen.

Ny ansvarig förvaltare för NOWO Fund

Sedan oktober är jag, Bo Pettersson ny undertecknad ansvarig för förvaltningen av Nowofonden. Min bakgrund är analytiker, mäklare och förvaltare. Till min hjälp har jag erfarna personer som Karl Henrik Sundström och Anders Bruzelius. Kalle har varit VD på Stora Enso och CFO på Ericsson. Anders har lång erfarenhet från branschen bla som analyschef från Swedbank, Carnegie, Danske Bank och Handelsbanken.

För mer information om Tellus Fonder, gå gärna in och läs på vår hemsida www.tellusfonder.se


Med vänlig hälsning

Bo Pettersson
Fondförvaltare Tellus Fonder