Nowo’s avgifter och jämförelseindex

  • Kategori
  •  | Fonden

Nowo Global Fund har en avgiftsstruktur som skiljer sig från andra aktörer, därför får vi ibland frågor om hur den fungerar. Nowo Global Fund har 0,0 % i fast förvaltningsavgift men tar ut en prestationsbaserad avgift på 20 % på den avkastning som överstiger sina jämförelseindex och High Water mark*.

Nowo Global Fund är en blandfond vilket innebär att vår aktiva förvaltare kan placera både i aktier och i ränteprodukter, allt efter förvaltarens tro och expertis för att uppnå den bästa avkastningen för dagen. Således kan Nowo Global Fund variera exponeringen mot dessa marknader, från 0 procent till 100 procent. Därför har fondbolaget valt att jämföra Nowo Global Fund med ett globalt aktieindex och ett ränteindex (50 % MSCI All Country Index NDTR (SEK) och 50 % OMRX Treasury Bill Index).

Fondbolagets avgift tycker vi är sund både mot spararen och förvaltaren. Förvaltaren får ersättning om fonden går bättre än sina jämförelseindex och kunden har inga avgifter om förvaltaren presterar lika eller sämre än dessa index. Vid en kraftig avkastning som överträffar blandindex så kommer fonden få högre ersättning, medans vid en sämre avkastning utgår ingen förvaltningsavgift alls. Det kan innebära att ett år när det går väldigt bra betalar du lite mer, men du, men också ingenting när det går lite sämre. Du betalar bara när förvaltaren gör ett bra jobb med att förvalta dina pengar.

Under 2020 lyckades fondförvaltning väldigt väl trots det turbulenta börsåret med pandemis utbrott. Vissa perioder hade fonden över 90 % i aktier men det fanns också perioder med övervikt på räntor eller likvida medel. Fonden lyckades avkasta 17,62 % efter avgifter, att jämföra med det breda globala aktieindexet MSCI All Country Index NDTR som presterade 2,3 % under 2020. Under 2021 har Nowo Global Fund avkastat ca 24,8 %.  Nedan kan du se en tabell över 2020 års avkastning på några av våra konkurrerande fonder, än fler kan du hitta på morningstar.se.

Vi på Nowo anser att det viktigaste är absolutavkastningen** för dig som kund likväl att vi får ersättning de år vi gör bra ifrån oss.

Vår vision är att ingen ska behöva oroa sig över sin ekonomiska situation den dagen de går i pension. Därför får du mer än en aktivt förvaltad fond när du sparar med NOWO. Vi utvecklar och ger tillgång till en avancerad sparplattform som hjälper våra medlemmar att microspara i vardagen. Du får tekniska sparlösningar unika i sitt slag, helt kostnadsfritt. 

Referenser:

Nowo Global Fund har idag högsta betyg, 5 stjärnor hos det oberoende fondsanalysinstitutet Morningstar. Betyget delas ut till de 10 procent bästa fonderna i sin kategori. Nowo Global Fund har också tilldelats 5 hållbarhetsglober. 

Fonder Avkastning 2020 Fondavgift 2020 Absolutavkastning 2020
AMF Balansfond 6,01 % 0,41 % 6,01 %
Evil Finland Mix B 8,28 % 1,95 % 8,28 %
Avanza Global 2,02 % 0,10 % 2,02 %
Nowo Global Fund 17,62 % 4,24 % (rörlig) 17,62 %

 

*High Water Mark
Den innebär att prestationsbaserat arvode betalas först när en eventuell underavkastning i förhållande till avkastningströskeln från tidigare period har återhämtats. Om en fond till exempel stiger från 100 till 120 och sedan faller tillbaka till 110, tas det prestationsbaserade arvodet ut igen först när fonden på nytt passerar 120 plus riskfri ränta, den så kallade avkastningströskeln.

**Absolutavkastning innebär att en fonds avkastningsmål är absolut vilket innebär att fondens mål inte är att slå ett specifikt marknadsindex, utan fonden skall över tiden skapa en positiv avkastning oavsett marknadens utveckling.

 

Relaterade dokument

  • Fondbestämmelser
  • Fondfaktablad/KIID
  • Informationsbroschyr
  • Hållbarhetsprofil