Ett smartare sparande

Det ska vara enkelt att mikrospara i vardagen

I den här nyhetssektionen kan du läsa om ett smartare sparande till pensionen. Som medlem hos NOWO kan du mikrospara enkelt i vardagen och känna No Worries inför framtiden och din pension. Eftersom att vi erbjuder dig sex olika sparsätt så kan du anpassa ditt sparande efter just din ekonomi.

Vårt mål är att hjälpa dig med ett sparsätt som enkelt fungerar i vardagen, som passar din ekonomi och där du knappt märker av att du sparar för framtiden.