Pensionsrektangeln - NOWO

Pensionspyramiden borde vara en rektangel!

Du känner säkert till den traditionella pensionspyramiden. Många svenskar riskerar att få en otrevlig överraskning i samband med den första pensionsutbetalningen. Problemet med den är att den förespeglar dig att tro att det privata sparandet till pensionen inte är så viktigt. De flesta hoppas på en pension som utgör ungefär 80 procent av slutlönen. För de allra flesta blir det inte så, i synnerhet inte om man skulle spara enligt pyramidens anvisningar.

Vi vill ändra på detta. Vi vill införa en ny symbol som illustrerar hur sparfördelningen borde se ut om man vill ha 80 % av sin slutlön i pension. Vi kallar den pensionsrektangeln. Den berättar sanningen för många fler. Du kanske blir lite stressad över att se den, för troligen är det så att du behöver spara mer pengar. Men vi tycker att det är bättre att visa sanningen, än att låta dig att få en otrevlig överraskning när du väl ska gå i pension.

Svenskarna sparar enligt all statistik långt mindre än vad de borde. Många sparar inte alls eller alldeles för lite för att få så mycket de förväntar sig i pension.

Vi vill därför visa att det finns enklare sätt att spara, sätt som är anpassade efter dig, dina behov och dina förutsättningar.

Vårt tips till dig är att du först går in på minpension.se för att få en bild av din pension och pensionsprognosen för din allmänna pension och tjänstepension.

Troligen kommer du upptäckta att du kommer få mindre i pension än vad du tänker dig. Men genom att vara NOWOmedlem har du tagit ett medvetet och viktigt beslut för din framtid och pension. Med NOWO har du ett privat sparande och det kan aldrig vara fel att spara lite extra och få en guldkant på din framtida pension.

Pensionspyramiden ska symbolisera de olika delarna av din framtida pension. Tittar man på hur pyramidens storleksförhållanden ser ut landar man i en fördelning på 74,5 % (allmän pension), 20 % (tjänstepension) och 5,5 % (privat pensionsspar). För de allra flesta landar denna fördelning i en pension som utgörs av mellan 55 och 65 procent, exkluderat privat sparande, av slutlönen. Och andelen av slutlön sjunker ju yngre du är, eftersom vi nu börjar jobba senare och lever längre än vad vi gjorde förr.

För om ska du komma upp till en nivå som motsvarar 80 % av din slutlön, som många förväntar sig, räcker det verkligen inte att själv ha sparat ihop den lilla toppen av pyramiden. För att nå till 80 % måste andelen privat ihopsparat kapital för de allra flesta ligga på 20 %, eller mer, av totalen.

Pensionsrektangeln som presenteras här beskriver på ett mycket bättre sätt vikten av de olika delarna  på ett mycket bättre sätt än triangeln tycker vi. Som NOWOmedlem har du tagit ett viktigt steg för att få en bättre ekonomi vid pensionen. Vi gratulerar dig till ett bra beslut.

/Rutger Selin, Vd på NOWO