Villkor och blanketter

Här hittar du de villkor och blanketter som gäller för alla våra tjänster. Dokumenten öppnas som PDF.

NOWO Användarvillkor
Användarvillkor
Användarvillkor (Gällde t.o.m 2017-09-28)

NOWO fonden
Anmälningsblankett för NOWO Fonden
Inlösen av fondandelar
Fondbestämmelser
Informationsbroschyr
Key Investor Information Document (KIID)

NOWO MasterCard
Allmänna villkor för privat kortkredit
NOWO MasterCard Produktvillkor (SEKKI)
Reseförsäkring
Skadeanmälan