Villkor och blanketter

Här hittar du de villkor och blanketter som gäller för alla våra tjänster. Dokumenten öppnas som PDF.

NOWO Användarvillkor
Användarvillkor

Återbäring från anslutna butiker
Rapportering av saknat köp eller återbäring

NOWO Mastercard
Allmänna villkor för privat kortkredit
NOWO Mastercard Produktvillkor (SEKKI)
Reseförsäkring
Skadeanmälan

NOWO Fund
Anmälningsblankett för NOWO Fund
Säljanmälan av fondandelar
Informationsbroschyr
Key Investor Information Document (KIID)

Årliga rapporter
Halvårsberättelse 2018 NOWO Fund
Årsberättelse 2017 NOWO Fund
Halvårsberättelse 2017 NOWO Fund
Årsberättelse 2016 NOWO Fund
Halvårsberättelse 2016 NOWO Fund