Tryggt sparande

Dina pengar förvaras säkert

Ditt sparande förvaras säkert hos fondens förvaltningsinstitut som är Swedbank.

NOWO Fund tillhandahålls och förvaltas av fondbolaget Tellus Fonder AB. Ditt sparande förvaras hos banken SEB som är fondens förvaringsinstitut.

Både Tellus Fonder AB, ISEC och SEB står under Finansinspektionens tillsyn.

Investerarskydd är i Sverige en statlig garanti till investerare som har värdepapper och pengar hos finansinstitut som utför investeringstjänster åt sina kunder. Garantin innebär att den som anlitar ett finansinstitut skall kunna få ersättning för sina värdepapper och insatta pengar även om institutet går i konkurs. Däremot innehåller investerarskyddet inte någon garanti mot förändring i värdepappers marknadsvärde, utan utgör enbart ett skydd mot att värdepapper som förvaras av institutet försvinner i samband med en konkurs.

Via vår samarbetspartner SmartRefill i Helsingborg AB går alla korttransaktioner som görs via vår sparplattform. SmartRefill är godkänd av bankernas och kortföretagens högsta säkerhetskrav PCI-DSS Level 1 och är godkänd som Betaltjänstleverantör av Finansinspektionen.

Läs mer i våra Användarvillkor