TRYGGT SPARANDE

Ditt sparande förvaras säkert hos fondens förvaltningsinstitut som är Swedbank.

Säkerheten först

NOWO Fund tillhandahålls och förvaltas av fondbolaget Tellus Fonder AB. Ditt sparande förvaras hos banken Swedbank som är fondens förvaringsinstitut.

Både Tellus Fonder AB och Bambora AB står under Finansinspektionens tillsyn.

Investerarskydd är i Sverige en statlig garanti till investerare som har värdepapper och pengar hos finansinstitut som utför investeringstjänster åt sina kunder. Garantin innebär att den som anlitar ett finansinstitut skall kunna få ersättning för sina värdepapper och insatta pengar även om institutet går i konkurs. Däremot innehåller investerarskyddet inte någon garanti mot förändring i värdepappers marknadsvärde, utan utgör enbart ett skydd mot att värdepapper som förvaras av institutet försvinner i samband med en konkurs.

Via vår samarbetspartner Bambora AB går alla korttransaktioner som görs via vår sparplattform. Bambora AB är godkänd av bankernas och kortföretagens högsta säkerhetskrav PCI-DSS Level 1 och är godkänd som Betaltjänstleverantör av Finansinspektionen.

BÖRJA SPARA vector arrows
icon Säker inloggning
icon Högsta säkerhetskrav PCI-DSS
icon Riksgäldens investerarskydd